Tangerang의 핫 데스크 지역

어디에서나 시간, 일, 주, 월, 연 단위로 일하세요.
가격은 24개월 계약에 대한 1인 1일당 가격이며, 이용 가능성은 달라질 수 있습니다.

모든 리저스 센터
분류 기준:
Tangerang의 핫 데스크

Scientia Business Park Tower II 2nd Floor


코워킹
IDR50.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Jl. Raya Pejuangan No. 8 The Vida 7th floor


코워킹
IDR60.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Scbd, Jl. Jend. Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3


코워킹
IDR70.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Jl. Jenderal Sudirman


코워킹
IDR90.000부터
Tangerang의 핫 데스크

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


코워킹
IDR90.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Jl. Kebon Sirih No.48-50, RT.11/RW.2


코워킹
IDR50.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Menara Astra, 37th Floor. Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6


코워킹
IDR80.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31 WTC5


코워킹
IDR60.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Jl. Jalan Jend. Sudirman Kav. 29 - 31 WTC3


코워킹
IDR90.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Ciputra World One DBS Bank Tower 28th floor


코워킹
IDR80.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Jl. R.A.Kartini No.Kav. 8


코워킹
IDR60.000부터
수요 높음
Tangerang의 핫 데스크

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Tempo Scan Tower 32nd floor


코워킹
IDR70.000부터
수요 높음
Tangerang의 핫 데스크

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,


코워킹
IDR60.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Prudential Center 22nd floor Mall Kota Kasablanka Jakarta


코워킹
IDR80.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Beltway Office Park


코워킹
IDR60.000부터
Tangerang의 핫 데스크

Jl. Boulevard Raya No.1, RW.17, Klp. Gading Tim., Kec. Klp.


코워킹
IDR60.000부터

Tangerang의 리저스 지역 더 보기.
지금 전화주세요: 02-2015-7932